Privatumo politika

Dėkojame, kad naudojate "Teyllo".

I. Bendra informacija

1. Ši privatumo politika taikoma jūsų naudojimuisi "Teyllo" svetaine, paslaugomis, programomis ar funkcijomis (toliau - "Teyllo" svetainė), priklausančiomis ar valdomomis bendrovės "Teyllo Inc." ir bet kurios iš jos dukterinių ar susijusių įmonių (toliau kartu - "Teyllo", "mes", "mūsų" arba "mus"). "Teyllo" vertina jūsų privatumą, todėl tinkama jūsų informacijos priežiūra mums yra svarbiausias prioritetas. Mūsų tikslas - padėti jums suprasti, kokią informaciją renkame (dar vadinamą "naudotojo duomenimis"), ir aprašyti, kaip tą informaciją naudojame, kad suteiktume jums saugią ir patikimą prieigą prie pramoninių kanapių CBD ir kitų produktų bei priedų.

2. Ši privatumo politika yra mūsų Sąlygose ir sąlygose, įskaitant visas į Sąlygas ir sąlygas nuorodomis įtrauktas sutartis (toliau - "Teyllo sąlygos"), išdėstytų sąlygų ir nuostatų dalis ir yra jų reglamentuojama. Visos šioje privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms suteikta mūsų Sąlygose ir sąlygose. Jei jums nepatinka kuri nors šios Privatumo politikos ar mūsų Sąlygų dalis, turėtumėte nebesinaudoti "Teyllo" svetaine arba nebeturėti prieigos prie jos ir panaikinti savo Paskyrą. Naudodamiesi "Teyllo" svetaine, jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sąlygomis.

3. TŠi privatumo politika taikoma "Teyllo" surinktai informacijai ir netaikoma informacijai, surinktai trečiųjų šalių svetainėse, su kuriomis "Teyllo" svetainė gali būti susieta, arba informacijai, kurią trečiosios šalys pateikia arba surenka naudodamos trečiųjų šalių slapukus, žiniatinklio švyturėlius ar kitas trečiųjų šalių technologijas, naudojamas jūsų apsilankymo "Teyllo" svetainėje metu.

4. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo metu galite atšaukti mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų informaciją, susisiekę su mumis.

5. Jei turite klausimų ar abejonių dėl šios privatumo politikos, turėtumėte susisiekti su mumis el. paštu info@teyllo.lt

II. Politikos pakeitimai

6. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, o kai to reikalaujama pagal įstatymus, pranešime jums apie šios privatumo politikos pakeitimus. Jei atliksime esminių pakeitimų, prieš įsigaliojant pakeitimams, apie juos informuosime el. paštu (išsiųsime jūsų paskyroje nurodytu el. pašto adresu) arba paskelbsime pranešimą savo interneto svetainėje.Raginame jus nuolat susipažinti su mūsų privatumo praktika ir periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką. Tolesnis naudojimasis "Teyllo" po pranešimų apie Privatumo politikos pakeitimus reiškia, kad jūs pripažįstate tokius pakeitimus ir sutinkate laikytis jų sąlygų

III. Amžiaus apribojimai

7. "Teyllo" skirta naudotis ir naudotis asmenims, kurie yra sulaukę pilnametystės, leidžiančios naudotis "Teyllo" svetainėje siūlomais produktais ir paslaugomis, remiantis jų valstijos ar kitų valdžios institucijų taikomomis taisyklėmis ("Tinkamas amžius"). Mes sąmoningai neprašome rinkti asmeninės informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni nei " Qualifying Age" amžiaus. Jei įtariama, kad asmeninę informaciją teikiantis naudotojas yra jaunesnis nei "Qualifying Age", reikalausime, kad naudotojas uždarytų savo paskyrą, ir neleisime jam toliau naudotis "Teyllo" svetaine. Taip pat imsimės priemonių, kad informacija būtų kuo greičiau ištrinta. Praneškite mums, jei žinote apie asmenis, jaunesnius nei Tinkamas amžius, kurie naudojasi mūsų paslaugomis, kad galėtume imtis veiksmų ir užkirsti kelią prieigai prie mūsų paslaugų.

IV. Apsauga

8. Visa mūsų renkama informacija yra saugoma mūsų duomenų bazėje, todėl esame įsipareigoję užtikrinti jūsų informacijos saugumą. Nors imamės pagrįstų, pramonėje įprastų atsargumo priemonių jūsų informacijai apsaugoti, jokios saugumo priemonės nėra visiškai saugios, todėl negalime garantuoti visiško jūsų informacijos saugumo.

9. Taip pat esate atsakingi už savo unikalaus slaptažodžio ir paskyros informacijos slaptumą ir už n u o l a t i n ę prieigą prie jūsų ir "Teyllo" elektroninio ar fizinio pašto. Kai nurodote "Teyllo" dalytis jūsų informaciją su trečiosiomis šalimis, atkreipkite dėmesį, kad jūsų privatumui ir saugumui įtakos gali turėti ir tokių trečiųjų šalių paslaugų pokyčiai. Mes neatsakome už jokios kitos organizacijos ar trečiosios šalies funkcionalumą, privatumą ar saugumo priemones.

V. Informacija, kurią mums pateikiate

10. Asmeninė informacija, skirta registracijai ir tapatybės patikrinimui. Registruodamiesi bet kurioje "Teyllo" paskyroje nurodote savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą ir, jei reikia, vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją (t. y. vairuotojo pažymėjimą, valstybinę asmens tapatybės kortelę arba pasą). Norėdami gauti siuntą, turite nurodyti galiojantį pristatymo adresą - nesvarbu, ar tai būtų jūsų namų adresas, ar bet koks kitas galiojantis fizinis adresas. Tokia informacija yra jūsų asmenį identifikuojančios informacijos ("PII") dalis, nes tai yra duomenys, kuriuos g a l i m a panaudoti konkrečiai jūsų tapatybei nustatyti. PII padeda mums sukurti ir tvarkyti jūsų naudotojo paskyrą, patikrinti jūsų tapatybę ir užtikrinti, kad esate pilnametis ir galite gauti pristatymą ar siuntą.

11. Kaip naudojama jūsų asmeninė informacija. Mūsų pagrindinis tikslas renkant asmeninę informaciją - teikti jums saugias ir veiksmingas paslaugas bei toliau jas tobulinti, kad naudotojų patirtis būtų geresnė. Apskritai asmeninę informaciją naudojame savo paslaugoms ir "Teyllo" svetainei, turiniui ir reklamai valdyti, teikti ir tobulinti. Šią informaciją galime naudoti toliau nurodytais būdais, remdamiesi su jumis sudaryta sutartimi:

11.1. Teikti jums paslaugas. Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, kad galėtume jums teikti paslaugas. Pavyzdžiui, kai norite įsigyti produktų "Teyllo" svetainėje, mums reikia tam tikros informacijos, pavyzdžiui, jūsų tapatybės, kontaktinės informacijos ir mokėjimo informacijos. Be tokios informacijos negalime jums teikti paslaugų. pranešimus, galite nežinoti apie svarbius su jūsų sąskaita susijusius įvykius, kurie gali jus paveikti;

11.2. Teikti tarnybinius pranešimus. Siunčiame jums administracinę informaciją, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų paslaugas, informuotume jus apie svarbius saugumo klausimus ar atnaujinimus arba pateiktume kitą su sandoriais susijusią informaciją. Be tokių

11.3. teikti klientų aptarnavimo paslaugas. Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, kai kreipiatės į mus, kad išspręstume bet kokius klausimus, ginčus ar pašalintume problemas. Prireikus galime tvarkyti jūsų informaciją reaguodami į kito kliento prašymą. Neapdoroję jūsų asmeninės informacijos tokiais tikslais, negalime atsakyti į jūsų prašymus;

11.4. Mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais. Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, kad geriau suprastume, kaip naudojatės "Teyllo" svetaine ir kaip su ja sąveikaujate. Be tokio tvarkymo negalime užtikrinti, kad ir toliau sklandžiai naudotumėtės "Teyllo" svetaine;

11.5. Užtikrinti kokybės kontrolę. Jūsų asmeninę informaciją tvarkome siekdami užtikrinti kokybės kontrolę ir darbuotojų mokymus, kad ir toliau teiktume jums tikslią informaciją. Jei asmeninės informacijos netvarkysime kokybės kontrolės tikslais, "Teyllo" svetainėje gali kilti problemų. Atitinkamai mes renkame ir saugome informaciją apie visus jūsų pateiktus vertinimus, apžvalgas ir atsiliepimus a p i e mūsų paslaugas, "Teyllo" svetainę, "Teyllo" svetainėje esančius produktus;

11.6. dalyvauti rinkodaros veikloje. Atsižvelgdami į jūsų pageidavimus bendrauti, galime siųsti jums rinkodaros pranešimus, kad informuotume jus apie mūsų renginius arba mūsų partnerių renginius, vykdytume tikslinę rinkodarą ir teiktume jums reklaminius pasiūlymus, atsižvelgdami į jūsų pageidavimus bendrauti. Rinkodaros pranešimams teikti naudojame informaciją apie jūsų naudojimąsi "Teyllo" svetaine ir jūsų kontaktinę informaciją. Galite bet kada atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų.

12. Be jūsų sutikimo nenaudosime jūsų asmeninės informacijos kitais tikslais nei tie, kuriuos jums atskleidėme. Kartais galime prašyti jūsų leidimo leisti mums dalytis jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis. Galite atsisakyti, kad jūsų asmenine informacija būtų dalijamasi su trečiosiomis šalimis, arba leisti mums naudoti jūsų asmeninę informaciją bet kokiais tikslais, nesuderinamais su tikslais, kuriais iš pradžių ją surinkome arba vėliau gavome jūsų leidimą. Jei nuspręsite taip apriboti savo asmeninės informacijos naudojimą, tam tikros funkcijos ar paslaugos jums gali būti neprieinamos.

VI. Automatiškai surinktos informacijos rinkimas ir naudojimas

13. Kiekvieną kartą, kai naudojatės "Teyllo" svetaine ar paslaugomis, galime automatiškai rinkti toliau nurodytą informaciją, kuri kartu su kita informacija apie jus gali būti laikoma asmenine informacija:

13.1. techninė informacija, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys prijungtas prie interneto, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą; ir

13.2. Informacija apie jūsų apsilankymą, įskaitant datas ir laiką, kada naudojatės "Teyllo" svetaine, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, informaciją apie puslapio sąveiką (pvz., slinkimą, paspaudimus ir pelės paspaudimus), būdus, kuriais naudojamasi norint išeiti iš puslapio, ir bet kokį telefono numerį, kuriuo skambinama "Teyllo" svetainėje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu. Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip jūsų įrenginys sąveikavo su "Teyllo" svetaine, įskaitant peržiūrėtus puslapius ir spustelėtas nuorodas. Galime naudoti identifikatorius, kad atpažintume jus, kai į "Teyllo" svetainę atvykstate per išorinę nuorodą, pavyzdžiui, nuorodą, pateiktą trečiosios šalies svetainėje.

VII. Slapukai

14. "Teyllo" svetainė gali naudoti naršyklės funkciją, vadinamą "slapuku", kad anonimiškai rinktų informaciją ir stebėtų naudotojų elgesį "Teyllo" svetainėje. Slapukas - tai nedidelis tekstinis failas, kuriame yra unikalus identifikavimo numeris, identifikuojantis kliento naršyklę, bet ne klientą asmeniškai, kiekvieną kartą, kai klientas apsilanko slapukus naudojančiose svetainėse. Slapukai parodo, kurie "Teyllo" svetainės puslapiai yra lankomi ir kiek žmonių apsilankė kiekviename iš jų. Tai padeda pagerinti lankytojų patirtį internete. Slapukai taip pat padeda nustatyti jūsų kompiuterio tapatybę, kad būtų galima išsaugoti jūsų nuostatas būsimiems apsilankymams, o "Teyllo" gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja šiuos slapukus, kad padėtų mums.

15. Turite teisę nuspręsti, ar norite priimti slapukus. Galite pasinaudoti savo pasirinkimais, susijusiais su "Teyllo" svetainėje pateikiamais slapukais. Galite iš naujo nustatyti savo naršyklę taip, kad ji atsisakytų priimti visus slapukus arba praneštų jums, kai gavo slapuką. Tačiau jei atsisakysite priimti slapukus, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis "Teyllo" svetainės funkcijomis.

VIII. Dalijimasis informacija su trečiosiomis šalimis

16. OPrie asmeninės informacijos gali prieiti tik tie, kuriems to iš tikrųjų reikia jų užduotims ir pareigoms atlikti, ir mes dalijamės ja su trečiosiomis šalimis, kurios turi teisėtą tikslą ją gauti. Jūsų asmeninės informacijos neparduodame ir nenuomojame. Jūsų informacija dalijamės tik toliau nurodytais atvejais:

16.1. Jūsų informacija dalijamės su trečiąja šalimi, kad palengvintume siuntimą. Teyllo svetainė naudoja trečiosios šalies logistikos paslaugų teikėją, kad palengvintų kanapių kilmės CBD produktų siuntimą. Kai užsisakote iš Teyllo svetainės, trečiosios šalies logistikos paslaugų teikėjas gauna jūsų vardą, pavardę, pristatymo adresą ir užsakymo informaciją, kad galėtų išsiųsti jūsų prekes į reikiamą vietą;

16.2. Jei esame įpareigoti atskleisti arba bendrinti jūsų Asmens duomenis, kad įvykdytume bet kokį teisinį įsipareigojimą arba kad užtikrintume mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir kitų susitarimų vykdymą ar taikymą;

16.3. Jūsų informacija dalijamės su finansų įstaigomis, su kuriomis bendradarbiaujame, kad galėtume apdoroti jūsų patvirtintus mokėjimus;

16.4.Galime dalytis jūsų informacija, jei užsiregistravote akcijai naudodami kito naudotojo nuorodą arba akcijos kodą, galime pranešti jūsų nuorodą pateikusiam asmeniui, kad jo kodas buvo panaudotas. Tačiau konkrečiai nenurodome naudotojo, kuris pasinaudojo kodu.

16.5. Reklamos ir kitų trečiųjų šalių rinkodaros ir reklamos tikslais reklamuotojams ir kitoms trečiosioms šalims galime perduoti suvestinius naudotojų duomenis, kurie nėra asmeniškai identifikuojami, pavyzdžiui, suvestinius lyties, amžiaus, geografinius ir naudojimo duomenis (neįtraukiant naudotojo vardo ir pavardės ar kitos identifikuojančios informacijos).

IX. Trečiųjų šalių svetainės

17. Atkreipkite dėmesį, kad visos trečiosios šalys, su kuriomis bendraujate, gali turėti savo privatumo politiką ir mes neatsakome už jų veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, jų informacijos teikimo praktiką. Trečiųjų šalių, kurios gali įskaitant tokius dalykus kaip kontaktinė informacija ar buvimo vietos duomenys, reglamentuoja jų privatumo praktika. Raginame jus susipažinti su šių trečiųjų šalių privatumo praktika.

X. Asmeninės informacijos saugojimas

18. Jūsų asmeninė informacija bus saugoma tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant tikslų, dėl kurių ją surinkome, įskaitant teisinių, apskaitos ar atskaitomybės įsipareigojimų vykdymą arba ginčų sprendimą.

XI. Asmeninės teisės

19. Kai el. paštu gauname prašymą dėl individualių teisių, prieš vykdydami prašymą galime imtis veiksmų jūsų tapatybei patikrinti, kad apsaugotume jūsų privatumą ir saugumą.

20. Teisė atšaukti sutikimą. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, surinktą remiantis jūsų sutikimu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

21. Teisė susipažinti su savo asmenine informacija ir ją ištaisyti. Turite teisę prašyti, kad pateiktume jums mūsų saugomos jūsų asmeninės informacijos kopiją. Taip pat galite prašyti, kad ištaisytume arba atnaujintume bet kokią netikslią mūsų turimą jūsų asmeninę informaciją.

22.Teisė į ištrynimą. Turite teisę prašyti ištrinti savo asmeninę informaciją, kuri: (b) buvo surinkta dėl duomenų tvarkymo, dėl kurio anksčiau davėte sutikimą, bet vėliau tokį sutikimą atšaukėte; arba c) buvo surinkta dėl duomenų tvarkymo veiklos, kuriai prieštaraujate, ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių ją tvarkyti. Aukščiau išvardytiems veiksmams taikomi apribojimai, numatyti atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose.

23. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome pagal sutartį su jumis arba remdamiesi jūsų sutikimu, arba jei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir reikalauti, kad jūsų asmeninę informaciją tiesiogiai perduotume kitai įmonei, jei tai techniškai įmanoma, nebent šios teisės įgyvendinimas neigiamai paveiktų kitų asmenų teises ir laisves.

24. Teisė apriboti arba apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą, jei, pavyzdžiui, informacija yra netiksli arba mums nebereikia jos tvarkyti, arba jei pasinaudojote teise nesutikti su jos tvarkymu. Apribota asmeninė informacija tvarkoma tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. Mes jus informuosime, jei apribojimas bus panaikintas.

25. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jei jūsų asmeninė informacija tvarkoma remiantis sutikimu, sutartimi ar teisėtais interesais, bet kuriuo metu galite apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą arba prieštarauti jos tvarkymui, kaip leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Galime ir toliau tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, jei tai būtina teisiniams reikalavimams apginti arba dėl kitų galiojančių įstatymų leidžiamų išimčių.

26. Automatinis individualių sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu jūsų asmeninės informacijos tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris jums sukelia teisinį ar panašų reikšmingą poveikį, išskyrus išimtis, taikomas pagal atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus.

27. Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad pažeidėme jūsų teises, raginame pirmiausia susisiekti su mumis el. paštu privacy@teyllo.com, kad galėtume pabandyti neoficialiai išspręsti problemą ar ginčą.

28. Jūsų asmeninės informacijos saugojimas. Stengsimės apriboti jūsų asmeninės informacijos saugojimą tiek, kiek tai būtina tikslui (-ams), kuriam (-iems) asmeninė informacija buvo tvarkoma, ginčams spręsti, mūsų sutartims vykdyti ir kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

Patinkančių prekių sąrašas

Jūsų pageidavimų prekių sąrašas šiuo metu tuščias